• Vanessa Crispin

Ensamhetsträna valpen

Din hundvalp kommer bli otroligt fäst vid dig/din familj och vill helst vara med hela tiden - men det är bra att träna sin hund att kunna vara ensam, så att den inte får separationsångest varje gång du går ut, går till jobbet etc. Så hur gör man?


*Det man kan börja med är en enklare övning - när valpen är sömnig, placera den i sin valphage och sätt dig en bit ifrån - så att valpen kan fortfarande se dig. Läs en tidning och ge den inte någon uppmärksamhet en stund, även om den gnyr. Efter några gånger när ni gjort detta så kommer valpen associera lugnet som uppstår när den är sömnig med att vara ensam i valphage, vilket är ett bra första steg i ensamhetsträning


*Nästa steg är att gå ut till ett annat rum efter att du satt valpen i sin hage/bakom en grind när den är sömnig, så att den börjar vänja sig vid att det är okej att vara helt ensam i rummet. Men lämna den inte ensam alltför länge!


*Belöna valpen när du kommer tillbaks in i rummet med kel/en godisbit så den vet att den har gjort något bra


© 2020 by Lassie AB